Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku bieżącym Pacjenci w ramach ubezpieczenia mogą korzystać z terapii hiperbarycznej w leczeniu następujących schorzeń:


Wskazania ostre:

- Choroba dekompresyjna,
- Zatory gazowe,
- Zatrucie tlenkiem węgla,
- Zgorzel gazowa (klostridialna i nie klostridialna),
- Martwicze zakażenie tkanek miękkich (beztlenowe i mieszane),
- Uraz mięśniowo-szkieletowy, uraz wielonarządowy - zespoły kompartmentalne,
- Oparzenia termiczne (II stopień > 10% u dzieci i III stopień > 20% u dorosłych).


wskazanie

kod ICD - 10

maksymalna

liczba ekspozycji

1) choroba dekompresyjna

T70.3

tabela lecznicza

+ 10

2) zatory gazowe

T79.0

tabela lecznicza

+ 10

T80.0

O88.0

3) zatrucie tlenkiem węgla, methemoglobinemia

T58

5

D74

A48.8

4) martwicze zakażenie tkanek miękkich (beztlenowe i mieszane)

T79.3

30

L88

M72.5

T87.5

L08.8

T87.4

5) ostre niedokrwienie tkanek miękkich, uraz mięśniowo-szkieletowy,

uraz wielonarządowy - zespoły kompartmentalne i następstwa urazów zmiażdżeniowych

T79.6

15

T04

T92.6

T93.6

6) oparzenia termiczne

(II stopień > 10% u dzieci

i III stopień > 20% u dorosłych)

T31

30

7) nagła głuchota idiopatyczna, głuchota po urazie akustycznym

H91.2

15

H83.3

Wskazania przewlekłe:

- Popromienne uszkodzenie tkanek miękkich ,
- - Popromienne uszkodzenie pęcherza moczowego (przy makroskopowym krwiomoczu nie ustępującym po transfuzjach krwi),
- Przewlekłe zapalenie koÂści (oporne na standardowe leczenie),
- Zespół stopy cukrzycowej (III-IV stopień wg skali Wagnera).


wskazanie

kod ICD - 10

maksymalna liczba ekspozycji

1) popromienne uszkodzenie tkanek i narządów

L58

60

L59

N30.4

K62.7

2) trudno gojące się rany,

po wcześniejszym udokumentowanym niepowodzeniu leczenia innymi metodami

- zespół stopy cukrzycowej;

E11.5

30

E10.5

E11.6

E10.6

- zakażenie, martwica kikuta po amputacji;

T87.4

T87.5

- zapalenie skóry i tkanki podskórnej;

L08.0

L08.8

- rozlane, złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

H60.1

H60.2

- owrzodzenia odleżynowe;

L89

- owrzodzenia troficzne kk. dolnych w przebiegu niewydolności żylnej

I83.2

3) zapalenie, martwica kości

M86

60

M87

M91

M92

4) przeszczepy skóry zagrożone martwicą

Z94.5

20

5) rekonstrukcja tkanek zagrożona martwicą

T87

6) zakażenie rany pourazowej

T79.3

30

7) zapalenie mostka, śródpiersia pooperacyjne, niestabilność mostka

M86

20

M96.8

J85.3

8) ropnie

- ropnie wewnątrzczaszkowe

G07

20

- ropniak opłucnej

J86

- ropień płuca

J85

- ropień wątroby

K75.0

9) promienica

A42

20