Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku bieżącym Pacjenci w ramach ubezpieczenia mogą korzystać z terapii hiperbarycznej w leczeniu następujących schorzeń...

Lista wskazań do terapii HBO popartych dowodami w piśmiennictwie została ustalona przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Hiperbarycznej (European Underwater and Baromedic Society, www.eubs.org)...

Każdorazowo o kwalifikacji pacjenta do leczenia w komorze hiperbarycznej decyduje lekarz Ośrodka. Decyzja podejmowana jest na podstawie oceny potencjalnych korzyści oraz ryzyka dla pacjenta...